WHERE WE DELIVER?

"The Reach of Our Transport Services"

Within Saudi Arabia

- Abha

- Jubail

- Taif

- Jeddah

- Najran

- Riyadh

- Dammam

- Hofuf

- Yanbu

- Jamoom

- Jazan

- Hail

- Makkah

- Ahsa

- Al-Khobar

- Qassim

- Baha

- Jouf

- Qatif

- Dahran

- Madinah

- Tabuk

Outside Saudi Arabia

- Beirut, Lebanon

- Aleppo, Syria

- Damascus, Syria

- Amman, Jordan

- Manama, Bahrain

- Doha, Qatar

- Kuwait

- Dubai, UAE

- Fujaira, UAE

- Abu Dhabi, UAE

- Hudaida, Yemen

- Sanaa, Yemen

- Cairo, Egypt